diumenge, 29 de setembre del 2013

L’origen etimològic de Tivenys

En el Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, es diu que en documents del segle XII apareix el nom de Tivenx.
En el fogatge ordenat pel Rei Pere el Cerimoniós l’any 1359, apareix el Loch de Tivenig podem observar clarament que de la grafia arcaica en la terminació “venig” s’ha evolucionat cap a l’actual “venys”.
Aquest mateix topònim el trobem en diferents publicacions, com “Els drets de Catalunya” o la “Història de Tortosa” tant en un com l’altre es fa referencia a la Carta Pobla que va atorgar el Rei Ramon Berenguer IV a la ciutat de Tortosa i el Loch de Tivenig.
Per arribar ha aquest, grafisme dels segles XII i XIV, tenim dos teories una en que el nom be d’arrels àrabs i l’altra que busca la seva arrel en el format preromà.


Pel que fa a la teoria àrab, trobem una informació a l’obra publicada per Cossetània “Origen  dels noms geogràfics de Catalunya” en el qual se’ns diu que Tivenig  és un derivat de l’àrab tibba al-hànash “terreny o parcel·la de les serps”

En quant a la teoria preromana, Joan Corominas en la seva obra “Onomastico Cataloniae” analitza els noms de les localitats alacantines Ibi i Tibi. Explica Ibi a partir de un radical *ib-  “aigua”, doncs Ibi te corrents d’aigua en contrast amb el terreny àrid de la resta de comarques alacantines. Al tractar Tibi, Corominas diu que te gran quantitat d’aigua, molta més que Ibi, d’aquí la seva consideració de l’element t- com a intensiu. Acaba basant la seva teoria en que Tibi comparteix arrel amb Tivenys, caracteritzat per l’abundància d’aigua. D’aquí per tant podríem deduir que la T- del nom del nostre poble la devem al cabdal abundós del riu Ebre i -ive- a l’aigua que baixa pel riu, de fet l’arrel preromana ib indica aigua d’aquí el nom Ebre (Iberia).