dijous, 28 de febrer del 2008

Tivenys dins el Terme General de Tortosa

El 30 de desembre de 1148, Ramon Berenguer IV conqueria Tortosa i l’any següent el 1149 atorgava a Tortosa la carta de poblament en la que es delimita el que es coneix com a Terme General de Tortosa, dins el qual queda ubicat Tivenys, les limitacions d’aquest terme son des d’el Coll de Balaguer fins a Ulldecona i de la Roca Folletera fins al mar.
“...sicut habentur et continentur per terram de Collo Balagarii usque Valdichona et sicut pervadit de Roca Follotera usque ad mare...”

Més tard, l’any 1335, en un document que presenta la ciutat de Tortosa en un conflicte jurisdiccional que te amb el Castell d’Ulldecona, controlat per l’ordre de l’Hospital, tornen a aparèixer el límits del Terme General de Tortosa, però a més a més es fa una relació dels llocs habitats en aquell moment.

“...Edien que.l molt alt senyor en Ramon Berenguer... pres la dita Ciutat de Tortossa, e aquella donà als ciutadans de la dita Ciutat... així com es haud per terra del Coll de Balaguer tro a Ulldecona, e de la Roqua Fullatera tro en la mar; dins de les quals afrontacions e limittacions son los castells e lochs qui son e deuen esser sots senyoria e jurisdicció del Senyor Marquès, e eren de sos predecessors, e en los quals han los dits ciutadans e deuen haver los juhins civils e criminals; los quals castells e lochs son aquests qui són dins les dites afrontacions. Primerament lo castell de Sent Jordi, la vila de la Font del Perelló, lo castell de Burgacénia, e la torre de la Candela, e la vila de la Porqueria, e la torre del loch de Vinaxarop, e la torre de Roquacorba, e lo castell e loch de Fullola, e lo loch de Tiveng, e lo loch de Costuma, e lo loch de Cardó, e lo loch de Pauls, e lo castell de Segura, e lo loch de Benifallet, e lo loch de Rasquera, en tro a al Roqua Fullaterra, e de aquí passa lo flum d’Ebre, e es hi lo Pinell, e punys lo castell dell de Llumares, e la vila antigua de Bot, e lo castell o bastida de la Roqua de Ben, e lo castell vell de la Ram, e la vila de Xerta, e la vila d’Aldover, e lo castell e la vila de Castles, e lo vila de Sancta Maria, e lo loch del Carrascal, e Rafalgarí, e lo castell de Benifaça, e lo loch de Fredes, e del Mangraner, lo loch de la Cénia, lo castell e vila de Ulldecona, lo loch e vila de les Aventales, e de Alcanar, e lo loch de Ferreginals, e la vila de Gadayl, e la torre de la Carrova, e lo castell e la vila de Amposta, e lo loch de Ametller, e la torre e monestir de Sancta Maria de la Ràpita, alguns altres castells e viles...”

Podem observar en aquest escrit que Tivenys, es relaciona junt amb els llocs de Costumà i Cardó i un pel separat d’altres poblacions que posteriorment han tingut molt a veure en aquests llocs com son Rasquera i Benifallet, per lo qual podríem suposar que els redactors del document, que relacionen tots els noms amb un ordre més o menys geogràfic, estimen mes propers a Tivenys aquests llocs que no a Rasquera o Benifallet. També potser degut a que els camins de l’època els unien en aquest ordre.